OÜ Stigmar poolt paigaldatud puidust kattega põrandasüsteemide kasutusjuhend näeb ette perioodilise hoolduse (lihv, lakk) teostamise olenemata kasutusaktiivsusest intervalliga maksimaalselt 2 aastat. Hoolduse käigus lihvitakse pealmist lakikihti ning uuendatakse pealmine lakikiht spetsiaalse spordisaali põrandalakiga. Perioodilise hooldustööde tegematajätmisel võib juhtuda, et kogu spordisaali põrand vajab üldpinnas täielikku lihvimist ning uuesti mitmekordset lakkimist. Kulutused sellele tööle on hinnanguliselt 5-7 korda suuremad kui hoolduslakkimise kulud.

Sinu valikutele vastavaid tooteid ei leidu.