Kurtna Lasteaed-Algkool

Valmimise aeg: sügis 2008

Kurtna Lasteaed-Algkooli võimla põrand ja inventar.