Rakke Gümnaasium

Valmimise aeg: sügis 2011

Rakke Gümnaasiumi võimla.