Võhma Gümnaasium

Valmimise aeg: sügis 2009

Võhma Gümnaasiumi võimla.