Laiuse Põhikool

Valmimise aeg: sügis 2012

Laiuse Põhikooli võimla.