Tartu Kutsehariduskeskus

Valmimise aeg: sügis 2008

Tartu Kutsehariduskeskuse spordisaal.