Tallinna Humanitaargümnaasium

Valmimise aeg: sügis 2010

Tallinna Humanitaargümnaasium.